Harmony for Your Soul Healing for Your Being

ריסטור הילינג

טכניקה לטיפול בחסמים, קונפליקטים ומשברים דרך שיחזור טראומות בציר הזמן של המטופל.

כלי שעובד על שלושה מישורי טיפול: במישור הנפשי, הפיזי ורמת החיים הכללית של המטופל.

העומקים שמגיע הטיפול בריסטור הילינג:

  • שיחזור טראומות משורש הנשמה, הגילגול הראשון של האדם.
  • שיחזור טראומות מגילגולים אחרונים.

  • שיחזור טראומות מעץ המשפחה עד ארבע דורות אחורה.

  • שיחזור טראומות קארמתיות.

  • שיחזור טראומות הנובעות מחשבונות בין נשמות.

  • שיחזור טראומות של מחלות.

  • שיחזור טראומות של תיקונים.

ענת שפיר - בלוג / מאמרים:

ומה המשמעות של החלפת השם

כיצד זה מתבטא בחײ האדם

ענת שפיר - בלוג / מאמרים:

ומה המשמעות של החלפת השם

כיצד זה מתבטא בחײ האדם

Scroll to Top